ถวายดอกไม้จันทน์

On 29th September 2017, D103 Group and Chutchawal Royal Haskoning gave 2,000 of Dok Mai Chan (Thai funeral artificial flowers), which were made by staff, to the Royal Palace Office for the Royal Cremation Ceremony of the Late King Bhumipol Adulyadej.


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดีไซน์ 103 กรุ๊ป และ Chutchawal Royal Haskoning ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 2,000 ดอก ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักพระราชวัง